вівторок, 26 квітня 2022 р.

Формування професійних компетентностей учителя зарубіжної літератури

 

Формуванням професійної компетентності вчителя зарубіжної літератури Нової української школи переймались учасники проблемної групи, засідання якої відбулось 25 квітня 2022 року. Удосконалення, сміливість, професіоналізм, інтелект, харизма – складові компетентності вчителя зарубіжної літератури.

Загальна характеристика професійної компетентності вчителя (як зазначили учасники проблемної групи Тутко Н.І., Демида О.Р, Марчук І.О.) передбачає залучення людини до загального культурного світу цінностей, і саме в цьому просторі людина реалізує себе як спеціаліст, професіонал, тобто людина, яка володіє не тільки достатнім обсягом знань, умінь і навичок…, але й здатністю до безперервної самоосвіти.  Зміст професійної компетентності вчителя розглядався на засіданні проблемної групи як: сукупність знань і вмінь, які визначають результативність професійної праці; комплекс професійних знань і професійних значущих особистісних якостей; прояв єдності професійної та загальної культури.

З огляду на актуальність реалізації компетентнісного підходу на сучасному етапі розбудови системи педагогічної освіти в Україні, нагальним є розроблення проблеми розвитку професійної компетентності вчителів-філологів. Саме тому учасники проблемної групи, за пропозицією методиста ТОКІППО Боруцької Л.С., вирішили укласти  «Порадник формування професійної компетентності учителя зарубіжної літератури», який має допомогти учителям-словесникам Тернопільщини  у встановленні шляхів формування педагога ефективної школи, а саме: наявності професійного ідеалу, яскравих індивідуальних особливостей, індивідуального стилю діяльності, цілісного гуманістичного світогляду, гуманітарного спрямування особистості, високої загальної і психолого-педагогічної культури, творчого потенціалу, варіативності професійного мислення, позитивної «Я»-концепції, емпатії, толерантності, і здатності до співпраці з учнями і колегами, дослідно-експериментальної роботи.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар