вівторок, 10 травня 2022 р.

Самоаналіз уроку зарубіжної літератури

 

Схема самоаналізу уроку 

  Місце даного уроку в темі, розділі, курсі. Як даний  урок працює на наступні уроки? В чому     полягає специфіка даного уроку?

      Яка характеристика реальних  навчальних можливостей  учнів даного класу? Які можливості класу були враховані при плануванні цього уроку? 

      Які завдання я вирішувала на уроці: загальноосвітні, розвивальні, виховні. Чи була забезпечена їх комплексність?  Які завдання були для мене головними, стержневими, як я врахувала в завданнях уроку особливості класу і окремих груп школярів?

    Чому вибрана структура уроку була раціональною для вирішення саме цих завдань на уроці? Раціональність використання часу на всіх етапах уроку. Логічний зв’язок між усіма етапами уроку.

    На якому змісті ( на яких поняттях, ідеях, положеннях, фактах) ставиться головний акцент на уроці і чому?

   Яке  поєднання  методів навчання вибрано для розкриття головного матеріалу? Дайте обґрунтування вибору методів  навчання (це обов’язково).

    Яке поєднання форм навчання було вибрано для розкриття головного матеріалу і чому? Чи необхідно мати диференціацію на уроці? Що покладено в основу диференціації?

     Як було організовано контроль за засвоєнням знань, умінь і навичок? В яких нормах і якими методами воно здійснювалося? 

      Як використовувався на уроці навчальний кабінет?

      За рахунок чого забезпечувалася висока працездатність учнів на уроці?

      Як встановлено психологічну атмосферу?

      Раціональне використання часу.

     Чи були продумані методичні ходи та варіанти  для проведення уроку?

     Чи вдалося повністю реалізувати всі завдання?

     Якщо не вдалося, то чому? Які? Коли плануємо виконання нереалізованих завдань?

Корисні посилання щодо критичного мислення

  

Критичне мислення: велика база російськомовних текстів, вправ, тестів, 

інструментів: http://www.evolkov.net/critic.think/index.html

 Бібліотека Міжнародного центру Критичного мисленні (корисні матеріали 

англійською): http://www.criticalthinking.org/pages/index-of-articles/1021/

 Матеріали та вправи для розвитку критичного мислення: 

https://sites.google.com/site/nacalnyeklnizneudinsk/picasa-veb-albomy/animoto

http://festival.1september.ru/articles/573737/

http://www.mozliceum.na.by/mr_proekt_critic.php

http://www.kmspb.narod.ru./posobie/priem.htm

http://ppt4web.ru/pedagogika/ispolzovanie-tekhnologii-kriticheskogo-myshlenija-vnachalnojj-shkole.html

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/137-preschool-literature/3669-2013-10-20-03-

35-23.html

 Лекції І. Загашева – з детальним описом інструментів/вправ, а також конкретні 

приклади з практики навчання критичного мислення: 

https://lib.1september.ru/2004/17/15.htm

http://lib.1september.ru/2004/20/13.htm

http://lib.1september.ru/2004/22/13.htm

http://lib.1september.ru/2004/23/26.htm

 Розвиток критичного мислення засобами ІКТ: 

https://sites.google.com/site/mkiktkm/razberemsa-v-ponatiah-1/kriticeskoe-myslenie

 Приклади уроків з використанням інструментів для розвитку критичного 

мислення: 

http://festival.1september.ru/articles/628005/

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/2013/02/05/ispolzovanie-tekhnologii-razvitiya