Вікно у світ


    Серпнева педагогічна студія до початку 2021/2022 н.р.
19 серпня 2022 року проведено серпневу методичну студію із зарубіжної літератури  
«Освіта Тернопільщини в умовах воєнного стану: організація освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році».

Мета та завдання серпневої методичної студії: науково – практичні: -наукове забезпечення професійного розвитку учителя - словесника; створення умов для самоствердження, самореалізації та саморозвитку особистості; введення у власну творчу майстерню реалізації завдань серпневої методичної студії із зарубіжної літератури; освітні: підвищення фахової кваліфікації та культури вчителя зарубіжної літератури; формування основ науково методичної- організації праці педагога; інформаційні: вивчення, узагальнення та поширення досвіду діяльності педагога-практика у реалізації завдань серпневої методичної студії із зарубіжної літератури.

         Учасниками студії були . методисти ЦПРПП, творчі педагоги зарубіжної літератури.

    Засідання серпневої методичної студії із зарубіжної літератури проводилось як пошук  технологічності навчальної методики, що використовує вчитель зарубіжної літератури, узагальнення відомостей про форми методичної роботи зі словесниками щодо особливостей  організації освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році педагогами області  до створення такого методичного середовища, яке  стимулювало б до пошуку форм і методів роботи для реалізації вимог чинних програм із  зарубіжної  літератури.

Теоретична частина  студії (міні- лекція із використанням презентації). Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури у навчальних закладах Тернопільщини у 2022/2023 навчальному році.  (Боруцька Л.С., методист відділу навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів)

         Досвідом роботи на засіданні методичної студії поділились науковці і педагоги Тернопільщини : Про твори нової природи у шкільному курсі зарубіжної літератури. Родзинки підручника зарубіжної літератури для 5 класу. Систему оцінювання знань учнів із зарубіжної літератури у 5 класі НУШ  розповіла  Дячок С.О, кандидат філологічних наук, директор Хоростківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, учитель методист зарубіжної літератури.  Про формування духовного світу та розвиток інтелектуального потенціалу учнів засобами художнього слова та про  Хартію Вільної Людини і шкільний курс зарубіжної літератури повідомив Середюк Т.С  старший учитель зарубіжної літератури Заліщицької державної гімназії. Про порівняння системи традиційного, розвивального та інноваційного навчання вела мову на засіданні студії Юрчишин М. І., вчитель методист Кудринецької ЗОШ І-ІІ ст. Мельнице-Подільської ТГ.  Досвідом організації методичної  роботи із талановитими дітьми поділилась учитель-методист зарубіжної літератури  навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-гімназія” м.Копичинці Чорняк З.М.

Підсумком засідання серпневої методичної студії із зарубіжної літератури була рефлексія: П’ять відкриттів засідання методичної студії: на  засіданні відкрила для себе…; сьогодні мене здивувало…; виникли несподівані думки про…; на засідання  дізналася (як і що)…; сьогодні зрозуміла … .

Миру , спокою, Перемоги рідній Україні!
Інформаційні матеріали:

Вебінар 15 червня 2022 року

67 педагогів Тернопільщини стали учасниками вебінару  «Компетентнісний потенціал уроків зарубіжної літератури, оцінювання результатів навчальних досягнень учнів», який було проведено у Тернопільському ОКІППО 15 червня 2022 року.

Проблема впровадження компетентнісно  орієнтованого підходу в навчально-виховний процес на уроках зарубіжної літератури  розглядалася на вебінарі як актуальна проблема. Стратегічно важливим у викладанні зарубіжної літератури є саме компетентнісний підхід, що покликаний забезпечити соціалізацію учнів та їхню інтеграцію в сучасне суспільство, сформувати в них стійкі моральні принципи й світоглядні орієнтири, виховати особистість із національною свідомістю, громадянськими якостями й критичним мисленням, здатною до творчого вирішення життєвих задач, саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін та викликів.

     Учасники вебінару переконалися, що саме література виконує головну роль у формуванні світогляду, характеру й особистісних якостей, естетичних смаків учнів. Високе мистецтво слова допомагає читачам усіх вікових груп пізнати великий і складний світ, себе у ньому, осмислювати людські стосунки й знаходити шлях до «країни» Краси та Істини, вибудовувати  там храм Духовності.     

     У роботі вебінару учасники дійшли висновку, що одне з головних завдань учителя-філолога – потреба навчити учнів гнучкості мислення. А для цього треба більшість занять проводити як уроки мислення, спілкування, де істина постає у вигляді суперечки про істину, як діалог, можливо, навіть без фінальної фрази, тобто підсумку. Під час такого діалогу важливим завданням є прагнення навчити кожну дитину розмірковувати, творчо підходити до розв’язання проблем, знаходити нові, оригінальні рішення, аби відчути задоволення від навчання в цілому й спілкування з художнім твором зокрема.

Практикум 18 травня 2022 року

Практикум «Критичне мислення вчителя зарубіжної літератури. Освітні інструменти критичного мислення» було проведено для вчителів-словесників 18 травня 2022 року. Проведення цього методичного заходу переслідувало мету наукового забезпечення професійного розвитку учителя-словесника; створення умов для самоствердження, самореалізації та саморозвитку особистості; уведення у власну творчу майстерню використання актуального тренду сучасної освіти-критичного мислення; підвищення фахової кваліфікації та культури вчителя зарубіжної літератури; формування основ науково-методичної організації праці педагога; вивчення, узагальнення та поширення досвіду діяльності педагога-словесника щодо використання дієвого інструментарію для розвитку критичного мислення кожного учасника практикуму.

         Практикум проводився як пошук  технології,  навчальної методики, що використовує учитель зарубіжної літератури; узагальнення відомостей про форми методичної роботи зі словесниками щодо особливостей використання у освітньому процесі критичного мислення ; спонукання педагогів області  до створення такого методичного середовища, яке б стимулювало   їх до пошуку форм і методів роботи для реалізації вимог модельних програм із  зарубіжної  літератури у 5 класі НУШ.

У перебігу методичного заходу було створено умови для активної пізнавальної діяльності кожного педагога; для підвищення рівня мотивації, активності і творчості; для формування організаторських здібностей та навичок конструктивного спілкування.

Учителі зарубіжної літератури у ході методичного заходу засвоїли наступні інструменти критичного мислення: на стадії виклику(«Знаю-хочу знати-дізнався», «Прогнозування за ілюстрацією», «Асоціація», «Кошик», «Бреінстормінг», «Правильно/неправильно», «Товсті/тонкі питання», «Дерево припущень», «Алфавіт»; на стадії осмислення («Технологія 6-ти капелюхів», «Зигзаг», «Fichbone (Рибна кістка), «Insert/інсерт (інтерактивна система запису для ефективного читання і розмірковування), «Ромашка Блума», «Логічний ланцюжок», на стадії рефлексії «Карусель»; Кути», «Есе», Таблиці».

         20 травня 2022 року учасники практикуму – вчителі навчальних закладів Тернопільщини зустрілися онлайн із своїми колегами вчителями навчальних закладів Львівщини. Учителі зарубіжної літератури двох областей обмінялися прикладами використання прийомі критичного мислення на уроках із шкільного курсу «Зарубіжна література»: «Корзина ідей». «Правильні і неправильні твердження»,»Танетка», «Знаю-Хочу знати_Дізнався», «Інсерт». «Зигзаг», «Кубик», «Есе». «ФОРТ».

         Учителі зарубіжної літератури сусідніх областей переконалися, що великі можливості для формування основних предметних літературних компетенцій (комунікативної, соціальної, творчої, життєвої, емоційно-ціннісної, дослідницько-пошукової) має сучасна освітня технологія розвитку критичного мислення школярів.

Методичні рекомендації практикуму

Тренінг 16 травня 2022 року

79 інструкторів ЦПРПП та учителів зарубіжної літератури освітніх навчальних закладів Тернопільщини були учасниками тренінгу «Використання ігрових педагогічних технологій на уроках зарубіжної літератури». Мета тренінгу: систематизувати інформативний матеріал щодо необхідних навичок використання ігрових педагогічних технологій на уроках зарубіжної літератури; набуття учасниками тренінгу нових професійних умінь, опанування нових інтелектуальних ігор  у професійній сфері.
Учасники тренінгу мали засвоїти і використовувати у власній творчій лабораторії  ігрові педагогічні технології на уроках зарубіжної літератури: ігрова задумка, правила гри, ігрові дії, дидактичні завдання, обладнання. Із цікавістю і натхненням учасники конкурсу виконували вправи: «Сніговий ком», «Клауз-текст», «Чарівна скринька», «Магія чисел», «Методичні пазли»,  «Лист бажань», «Рюкзак». Прослухали міні-лекцію «Використання ігрових технологій на уроках зарубіжної літератури», заповнили таблицю Що? Де? Як?, Коли? Чому? Засвоїли етапи  підготовки і проведення інтелектуальних ігор на уроках зарубіжної літератури.  Отримати інструменти – конкретні методи й прийоми гри як форми людської діяльності, гри як одного з інструментів педагогіки, ролі гри на різних етапах уроку, особливостей ігрового процесу навчання, особливостей навчальних ігор, критеріїв ефективної ігрової взаємодії, змістовного аналізування ігор і вправ.

 Методичні рекомендації тренінгу

Вебконференція 28 квітня 2022 року

На вебконференції «Сучасні підходи до літературної освіти в умовах розбудови Нової української школи», яку було проведено 28 квітня 2022 року, обговорено концептуально нові ідеї літературної освіти, вказано на сучасний підхід до філософії навчання. Особливу увагу було сконцентровано на проблемі розвивального навчання в системі методичної підготовки вчителів зарубіжної літератури, проаналізовано систему розвивального навчання в практиці шкіл Тернопільщини, відбувся обмін досвідом учителів зарубіжної літератури щодо розвивального навчання як основи розвитку освітніх технологій.

Розвивальне навчання - це спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей та наскрізних умінь особистості; застосування теоретичних знань на практиці; формування здібностей до самоосвіти й командної роботи; успішна інтеграція в соціумі та професійна самореалізація.

Учасники вебконференції ознайомилися з методичною ідеєю розвивального навчання, його функціями, структурою, механізмами; проаналізували як головна мета шкільної літературної освіти щодо підготовки грамотного вдумливого читача може бути реалізованою через сучасні підходи до  навчання, рекомендували учителеві-словеснику у власній педагогічній лабораторії використовувати інтегровані педагогіки, що засновані на ігровому та діяльнісному підходах і сприяють всебічному розвитку школярів.

Презентація

Семінар-практикум 27 квітня 2022 року

27 квітня 2022 року було проведено семінар-практикум «Розвиток творчо-критичного мислення учнів Нової української школи шляхом навчально-культурного діалогу» для вчителів зарубіжної літератури. Семінар-практикум було проведено як пошук технології, навчальної методики, що використовує вчитель зарубіжної літератури; узагальнення відомостей про форми методичної роботи зі словесниками щодо особливостей використання в освітньому процесі навчально-культурного діалогу; спонукання педагогів області до створення такого методичного середовища, яке стимулювало би їх до пошуку форм і методів роботи для реалізації вимог модельних програм із зарубіжної літератури.

         Семінар-практикум мав теоретичну частину у формі міні-лекції та практичну частину, коли учасники семінару практикуму моделювали відповіді на завдання за рубриками «Цікава та переконлива відповідь», «Індивідуально –авторська візія відповіді», «Навчальна гра на уроках зарубіжної літератури», «Розповідь за допомогою інформаційно-цифрових ресурсів», «Розповідь у контексті культури».

         Учасники семінару-практикуму дійшли висновку, що методичні інструменти навчально-культурного діалогу активізують емоції і мислення учня Нової української школи у процесі вивчення зарубіжної літератури, активізують зацікавлення учнів у читанні художньої літератури, а також опанування інформаційно-цифрових технологій.

         Рефлексією «П’ять відкриттів семінару-практикуму» було завершено роботу методичного заходу.

Методичні рекомендації семінару-практикуму

 Уже протягом 11 років у різних країнах світу відзначають Всесвітній

 день читання вголос. Учасники акцій, присв'ячених цьому дню,

 обирають книжку на свій смак, знаходять зацікавлену аудиторію і 

просто читають вголос. Цю ініціативу вже підхопили мешканці 173 

країн. 

    Свято спрямоване на те, щоб спонукати молоде покоління до читання

книжки вголос разом із другом або друзями, обговорювати зміст твору, 

ділитися враженнями та думками щодо прочитаного, надихати дітей 

 і дорослих просто більше читати і спілкуватися між собою. До того ж

заняття сприятиме поповненню словникового запасу дитини.

    Це свято відзначають щороку 1 лютого.


            


Зарубіжна література. 5-6 класи

Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О., Ісаєва О., Клименко Ж., Мацевко-Бекерська Л., Юлдашева Л., Рудніцька Н., Туряниця В, Тіхоненко С., Вітко М., Джангобекова Т.).

Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О., Ісаєва О., Клименко Ж., Мацевко-Бекерська Л., Юлдашева Л., Рудніцька Н., Туряниця В, Тіхоненко С., Вітко М., Джангобекова Т.).

Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Волощук Є. В.).

Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Богданець-Білоскаленко Н. І., Снєгірьова В. В., Фідкевич О. Л.)

Нормативна база

Наказ МОН від 13.12.2021 № 1358 “Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795”

Наказ МОН від 29.09.2021 № 1031 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки від 12 липня 2021 року № 795"

Наказ МОН від 10.08.2021 № 898 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795"

Лист МОН від 14.07.2021 № 4.5/2045-21 "Потенційним авторам/укладачам модельних навчальних програм для базової середньої освіти"

Лист ІМЗО від 14.07.2021 № 22.1/10-1601 "Заклади загальної середньої освіти - учасники інноваційного освітнього проєкту"

Лист ІМЗО від 14.07.2021 № 22.1/10-1602 "Потенційним авторам навчальних матеріалів, видавництвам"

Наказ МОН від 12.07.2021 № 795 "Про надання грифу "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти"

Наказ МОН від 19.02.2021 № 235 "Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти"

 

Напередодні нового навчального року 30 серпня 2021 року відбулася онлайн творча зустріч із Ольгою Миколаївною Ніколенко,  доктором філологічних наук, професором, завідувачем кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, заслуженим діячем науки і техніки України із учителями зарубіжної літератури Тернопільщини на платформі Google Meet.

         Ольга Миколаївна на зустрічі із учителями-словесниками розповіла про особливості нового стандарту мовно-літературної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі, про особливості модельної програми із зарубіжної літератури для 5-9 класів у Новій українській школі, про шляхи створення вчителем власної навчальної програми, про особливості нових підручників із зарубіжної літератури, про роздаткові матеріали із зарубіжної літератури для учнів, про використання вчителями сайту «Тисяча журавлів», про навчальну літературу для вчителя зарубіжної літератури.

         Відбулася зацікавлена розмова із педагогами Тернопілля, професор О.М. Ніколенко відповіла на поставлені вчителями запитання, розповіла про новинки перекладів українською мовою сучасної світової літератури.

         Зустріч із доктором філологічних наук О.М. Ніколенко надихнула вчителів-словесників Тернопілля на творчу працю, плідне творення власної педагогічної лабораторії.    Серпнева педагогічна студія до початку 2021/2022 н.р.

18 серпня 2021 року в ТОКІППО на платформі Google Meet відбулося засідання серпневої педагогічної студії із зарубіжної літератури «Ді-аналіз: актуальні проблеми якості викладання шкільного курсу зарубіжної літератури на Тернопільщині  у 2021/2022 навчальному році». Робота студії була зосереджена на науковому  забезпеченні професійного розвитку учителя-словесника; створенні умов для самоствердження, самореалізації та саморозвитку особистості педагога; визначенні шляхів модернізації процесу вивчення зарубіжної літератури в школі: доведенні, що літературна освіта – важливий фактор формування ключових . життєвих компетентностей учнів; підвищенні фахової кваліфікації та культури вчителя зарубіжної літератури;

формуванні основ науково - методичної організації праці педагога; вивченні, узагальненні та поширенні досвіду діяльності педагога-практика.    

         На засіданні студії з проблеми «Особливості формування медіа простору здобувачів освіти: (трансмедіальні модифікації літературного тексту) виступила Городецька Оксана Володимирівна, доцент кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського ОКІППО, кандидат педагогічних наук.

Презентація «Вивчення зарубіжної літератури в цифрову епоху: про реалії сьогодення і перспективи в майбутньому» Дячок Світлани Олександрівни, кандидата філологічних наук , старшого наукового співробітника відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України змусила учасників педагогічної студії подумки окреслити майбутнє шкільного предмета «Зарубіжна література».

           Секретами педагогічної творчості «Формування інформаційно-комунікативних компетентностей учнів на уроках зарубіжної літератури» поділилась        Копичинська Зоряна Миронівна, учитель зарубіжної літератури Заліщицької державної гімназії Тернопільської області.

         Надзвичайно ефективною і дієвою системою співпраці консультанта –методиста та учителя-практика поділилась із присутніми Тутко Наталія Іванівна, консультант Монастириського центру професійного розвитку педагогічних працівників

         На актуальних  проблемах викладання зарубіжної літератури в епоху освітньої глобалізації наголосила       Боруцька Лідія Степанівна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО.

         Учасники студії  познайомились із методичним прийомом ді-аналізу діалогу-огляду «Навчаємо і навчаємося», щодо підготовки вчителя до уроку: що, як, коли?, різновиди, особливості, цікавинки, майстер-клас, загальні поради щодо проведення уроку зарубіжної літератури.
Тренінг для вчителів-словесників «Емоційний інтелект на уроках зарубіжної літератури»

Тренінг для вчителів-словесників «Емоційний інтелект на уроках зарубіжної літератури» було проведено 20 квітня 2021 року в ТОКІППО на платформі сервісу Google Meet.

Тренінг проводився як пошук  технологічності навчальної методики, що використовує вчитель літератури, узагальнення відомостей про форми методичної роботи зі словесниками щодо особливостей використання у навчально-виховному процесі поняття «емоційний інтелект», спонукання педагогів області до створення такого методичного середовища, яке стимулювало б до пошуку форм і методів роботи для реалізації вимог чинних програм із шкільного курсу зарубіжної літератури.

Напрями роботи: розширення знань про емоційний інтелект; ознайомлення із сутністю поняття емоційний інтелект у викладанні зарубіжної літератури; формування практичних умінь і навичок  використання правил емоційного інтелекту на уроках зарубіжної літератури; ознайомлення з інтерактивними технологіями навчання, типами уроків та видами робіт, що включає поняття емоційний інтелект на уроках зарубіжної  літератури в школі.

На тренінгу було використано такий методичний апарат:

Інновація (лат. Inovatis) (in-в,novus – новий) в перекладі означає «оновлення», «зміни».

Українською мовою «інновація» перекладається як «нововведення».

Методичний прийом – це складова частина методу, дії, які спрямовані на розв’язання конкретного завдання (прийоми навчання – це конкретні елементи того чи іншого методу).

Технологія – від грецької techne – мистецтво, майстерність і Iоgоs – учіння.

Термін «педагогічна технологія» - в буквальному перекладі означає вчення про педагогічне мистецтво, майстерність.

Педагогічна (освітня) технологія – це система функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, яка побудована на науковій освіті, запрограмована в часі і в просторі та приводить до належних результатів.

Емоційний інтелект (EQ) - «… здатність аналізувати свої емоції з метою покращення процесу мислення. Це уміння безпомилково сприймати емоції, оцінювати і генерувати їх таким чином, щоб сприяти своєму емоційному й інтелектуальному зростанню» (Дж. Майер).

Шляхи застосування емоційного інтелекту на уроках зарубіжної літератури учасники тренінгу засвоїли через виконання вправ і ігор: вправа-очікування «Три кишені», Кластер або шість кроків до розвитку емоційного інтелекту, «Повітряні кульки (звукова гімнастика», вправа «Три «М+Д», вправа «Цікавий глечик», Гра «Ніс – вухо – ніс», «Щоденник емоцій», «Емоційний баланс», «Аверс і реверс», гра «Які емоції переживають герої твору?»,вправа «Емоції літературних персонажів»,  підсумки заняття «Метод –прес».

          Учасники тренінгу засвоїли, що складовими EQ є 5 компонентів: самосвідомість, саморегуляція, мотивація, емпатія, соціальні навички., а також спільно уклали формулу емоційного інтелекту: уява + позитивні емоції = засвоєний матеріал.


«Формування компетентнісно-орієнтованої особистості 

читача шляхом використання інноваційних технологій»


        Онлайн - конференція «Формування компетентнісно орієнтованої особистості читача шляхом використання інноваційних технологій» відбулася 14 квітня 2021 року у ТОКІППО на платформі сервісу Google Meet.
    Учасниками конференції були консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які відповідають за викладання зарубіжної літератури та вчителі-словесники закладів загальної середньої освіти Тернопільської області.
       Учасники конференції ставили перед собою мету: визначити шляхи модернізації процесу вивчення зарубіжної літератури в школі; довести, що літературна освіта - важливий фактор формування ключових життєвих компететностей учнів, прийти до висновку «Сучасний читач. Хто він?.
    Підгрунттям конференції стали наукові надбання відомих вчених-філологів О. Ісаєвої, Ж.Клименко, О Токмань, А. Богосвятської, А. Фасолі.
    
На конференції виступили: Середюк Тарас Степанович, учитель зарубіжної літератури Заліщицької державної гімназії. Петричко Ірина Зіновіївна, учитель зарубіжної літератури Максимівської гімназії Тернопільської області; Назарчук Ольга Іванівна, учитель зарубіжної літератури Залужанської ЗОШ І - ІІІ ступенів Тернопільської області; Желізко Юлія Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Тернопільської ЗОШ І - ІІІ ступенів №24, Холодняк Наталя Василівна, учитель зарубіжної літератури Тернопільського НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н. Яремчука»; Савочка Віра Остапівна, учитель зарубіжної літератури Бережанської ЗОШ І - ІІІ ступенів №3 Тернопільської області, Боруцька Лідія Степанівна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО.
    У своїх виступах учителі Тернопілля зупинилися на шляхах формування компетентнісно зорієнтованого читача засобами таких інноваційних технологій, як технологія колективно-групового навчання, технологія ситуативного моделювання, технологія критичного мислення, неосферна технологія, технологія Storytelling, технологія едьютеймент, бо саме ці зазначені технології мають той необхідний діапазон методів і прийомів, який і сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури.
    На конференції було прийнято резолюцію про шляхи формування компетентнісно зорієнтованого читача засобами інноваційних технологій.


«Квест - технології 
як засіб для активізації пізнавальної діяльності учнів»


23 березня 2021 року відбулася онлайн-зустріч учасників творчої групи – учителів начальних закладів Тернопільщини: Демиди Ольги Романівни, Середюка Тараса Степановича, Желізко Юлії Вікторівни, Росіцької Ірини Василівни, Білінської Ольги Володимирівни, Гончар Наталі Василівни, Жиглевич Наталі Олексіївни, Матус Наталії Володимирівни, Чорняк Зоряни Михайлівни, Марчук-Підкуйко Іванни Олександрівни, Михайлюк Світлани Михайлівнаи, Петричко Ірини Зіновіївнаи, Холодняк Наталії Василівни, Пелих Галини Михайлівни, Бабінець Христина Володимирівни.

На засіданні творчої групи було зроблено спробу пояснити педагогам необхідність використання методики веб-квест уроку для створення умов  успішної реалізації сучасних інноваційних технологій, які відкривають учням шлях до нових освітніх стандартів; наполегливо  сприяють поширенню перспективного досвіду вчителів зарубіжної літератури Тернопільщини.

На засіданні творчої групи обговорили органзацію  літературного веб - квесту. Сучасні дослідження із зазначеної теми (Сергуніна Т.О., Боруцька Л.С., методисти ТОКІППО); структурні компоненти веб- квестів  (вступ,  центральне завдання, список інформаційних ресурсів, опис критеріїв та параметрів оцінки веб - квесту, керівництво до дій, висновок) (Городецька О.В., доцент, кандидат педагогічних наук ТОКІППО).

Методичні рекомендації.

Презентація  "Технологія "Освітній WEB-квест".

«Гаджет на занятті: з досвіду використання завдань із QR-кодами

 на уроках зарубіжної літератури»

26 лютого 2021 року було проведено онлайн-засідання проблемної групи на платформі сервісу Google Meet.
Мета.
Популяризувати досвід роботи педагогів щодо застосування QR-коду на уроках зарубіжної літератури, підвищувати рівень компетентності педагогів із потреб використання їх в освітньому процесі, допомогти учителям активізувати власний творчий потенціал.
Завдання.
  • Визначити поняття QR-код
  • Познайомити учасників проблемної групи з різними інтернет – сервісами для створення QR-коду.
  • Навчитися учасникам проблемної групи створювати QR-коди.
  • Зрозуміти як можна укладати QR-коди на уроках зарубіжної літератури.
  • Формувати вміння командної взаємодії.
Результативність.
  • Педагоги урізноманітнюють роботу учнів на уроках.
  • Використовують інтернет-технології.
  • Закріплюють навички критично мислити, аналізувати і оцінювати інформацію.
  • Розвивають в учнів спроможність до конкуренції у соціумі та лідерські якості.

"Ревізорів" було два

185-років тому, взимку 1836-го, Микола Гоголь закінчив свого "Ревізора" і тоді прочитав його на зустрічі літераторів у Василя Жуковського. Нині "Ревізор" - це навіть не класика, а щось більше. Це літературно-театральний шедевр. Неможливо вирахувати, скільки разів починаючи з 1836 року п'єсу було зіграно на театральній сцені. Фрази з "Ревізора" майже протягом двох століть живуть своїм життям у народі, а імена персонажів, які так влучно придумав Гоголь, стали загальними. У цьому, мабуть, і криється секрет: попри те, що п'єсу написано в іншу епоху, вона досі є актуальною. Унтер-офіцерш, можливо, нині різками не шмагають, однак бобчинські і добчинські так само скачуть, півники. Проте - страшно подумати - Гоголь хотів покинути писати "Ревізора", і Пушкіну довелося вмоляти його закінчити п'єсу.

 «Хмарні сервіси Google 

в роботі вчителя
  
Classroom як одна з платформ 

організації дистанційного навчання 

на уроках зарубіжної літератури»


    22 вересня 2020 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти проведено тренінг на тему «Хмарні сервіси Google в роботі вчителя ЗЗСО. Classroom як одна з платформ організації дистанційного навчання на уроках зарубіжної літератури».         Мета тренінгу: реалізація навчально-методичного та технологічного інструментарію в умовах цифровізації освіти; надання освітніх послуг для забезпечення належного рівня сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності та розвиток професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Тренінг було проведено на онлайн-платформі Google Meet.
    Вчителі зарубіжної літератури ознайомились з міні-лекціями на тему «Створення нового дистанційного курсу, класів та організація роботи у середовищі Classroom», «Наповнення дистанційного курсу з образотворчого мистецтва навчальними матеріалами. Розміщення навчального контенту у класних кімнатах  Google Classroom» та практичні роботи «Організація власних класних кімнат  у Google Classroom» та «Наповнення навчальним контентом створених класних кімнат учасниками тренінгу».Оксана Богданівна Мочук, методист центру інформатики, ІКТ і дистанційної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти  запропонувала вчителям зарубіжної літератури Тернопільської області виконати практичні завдання.


16 червня 2020 року відбулася онлайн зустріч методистів РМК/ММк, методичних установ ОТГ, які відповідають за вивчення зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти Тернопільської області, що мала на метіопанування методистами сучасними методами та технологіями з питань підвищення кваліфікації учителів – словесників, вивчення досвіду організації та проведення методичних заходів, які будуть сприяти професійному розвитку педагога.
Матеріали зустрічі розміщено у рубриці «Методист радить»


20 травня 2020 року відбулось онлайн засідання у мистецькій вітальні «Шануй книгу». Організатори заходу мавли на меті створити умови для активного долучення вчительського загалу до пропаганди художнього читання учнями, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.
Детальніше у рубриці «Методист радить»


Емоційний інтелект
і емоційна компетентність  нa уроці зарубіжної літератури
18 травня 2020 року відбулось друге засідання творчої обласної групи. Тема спілкування – емоційний інтелект і емоційна компетентність.
Розвиток емоційного інтелекту в поєднанні з освітніми технологіями на  уроках зарубіжної літератури – інструмент для формування емоційно - ціннісного ставлення учнів до себе, інших людей, навколишньої дійсності,  розвитку інтелектуально - психологічного потенціалу дитини. Він є важливим чинником, що забезпечує успішну самореалізацію людини. Пристосовуючись до нових запитів суспільства, проблема поєднання емоцій та інтелекту отримала нове дихання. Сучасна парадигма освіти вимагає віднайти розумний баланс між мисленням та емоціями, встановити гармонію між головою і серцем.
Завдання педагога на уроках зарубіжної літератури – це навчання мови емоцій. І тільки учитель, який постійно перебуває у творчому пошуку, упроваджує нові методики навчання, розробляє нестандартні прийоми  пізнавальної діяльності, зможе допомогти учневі розібратися у своїх емоціях, які будуть спрямовані на активізацію розумової діяльності.
         Рівень емоційного інтелекту є важливим засобом успішної самореалізації особистості. Тому на уроці зарубіжної літератури доцільно створювати ситуації, які б сприяли розвитку позитивних емоцій учнів. 
Детальніше … (Методист радить)
Скайп-зустріч наукових і педагогічних працівників 

«Методичний калейдоскоп: знахідки і відкриття щодо вивчення


шкільних курсів української та зарубіжної літератур»
Вислів науковця Джорджа Сіменса, що «сучасна шкільна система має припинити бути системою дублювання знань і перетворитися на систему створення знань» спонукала  30 квітня 2020 року до скайп - зустрічі науковців, методистів, вчителів Івано – Франківської, Львівської, Чернівецької областей та ініціаторів зустрічі методистів Тернопільського ОКІППО Боруцької Л.С., Кондирєвої М.М. Відбулась конструктивна і щира розмова щодо методичного плекання і шляхів викладання шкільних курсів української і зарубіжної літератур, адже вони є  особливими предметами у шкільному розкладі, що  звернені не лише до інтелектуальної сфери школяра; вони хвилюють душу, пробуджують гаму почуттів, викликають роздуми про добро і зло, навчають розуміти прекрасне і бути людиною. Цікавим і незвичним робить урок літератури саме предмет вивчення – художні твори, в яких закладені величезні можливості духовного росту школяра.
Детальніше … (Методист радить)28 квітня 2020 року відбулася скайп – зустріч учасників проблемної групи «Навчаючись навчаю» з проблем використання критичного мислення на уроках зарубіжної літератури


    Інтерес до критичного мислення як освітньої  інновації  з’явився в Україні близько п’ятнадцяти років тому. Критичне мислення починалось як перехід  від навчання орієнтованого переважно на запам’ятовування до навчання, спрямованого на розвиток самостійного свідомого мислення.

    Члени проблемної групи мають на меті запропонувати вчителям – словесникам близько шістдесяти методів і прийомів для активного (інтерактивного) навчання і розвитку критичного мислення.Детальніше … (Методист радить)

27 квітня 2020 року проведено онлайн засідання творчої групи вчителів зарубіжної літератури 

"Емоційний інтелект і урок зарубіжної літератури"


Матеріали засідання знаходяться у рубриці "Методист радить".

ОГОЛОШЕННЯ

Прошу приєднатись учителів зарубіжної літератури до участі у конкурсі,що оголошений журналом "Зарубіжна література в школах України "День народження книги.Зразок публікації можна оглянути у рубриці "Пропоную досвід, де розміщено матеріали вчителя -методиста Качанової І.В., Тернопільської ЗОШ І -ІІ ступенів №30.


Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2020»
у номінації  зарубіжна література
Три дні 26 грудня 2019 року та 2 - 3 лютого 2020 року у Тернопільському ОКІППО відбувався відбірковий етап всеукраїнського конкурсу  «Учитель року - 2020» у номінації  зарубіжна література. Учасники: 13 креативних і  творчих учителів Тернопільщини: Бакалець Олена Іванівна, Гончар Наталія Володимирівна, Горіневська Тетяна Володимирівна, Дерманська Наталія Михайлівна, Желізко Юлія Вікторівна, ,Кучер Надія Романівна, Марчук-Подкуйко Іванна Олександрівна, Матус Наталія Володимирівна, Середюк Тарас Степанович, ,Сименчук Лілія Богданівна, Тиліщак Світлана Петрівна, Хоміцька Ольга Василівна, Цюх Оксана Андріївна переконали філологічну вчительську громаду, що людина, яка вміє відповідально мислити, творчо і відповідально діє.        Журі конкурсу Сергуніна Т.О., кандидат філологічних наук, методист ТОКІППО, Дячок С.О., кандидат філософських наук, викладач Чортківського економічного коледжу, фіналіст всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» у номінації зарубіжна література, Голяс С. Є., учитель – методист, фіналіст всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації зарубіжна література, Демида О.Р., методист Тернопільського РМК, Савончак Р.Г., методист Теребовлянського РМК були захоплені високим професіоналізмом, духовною культурою,  шаною до наукових знань учасників конкурсу.

Детальніше...

Конкурс відбувся (переможницею конкурсу стала Желізко Юлія Вікторівна учитель Тернопільської ЗОШ І - ІІІ ступенів №24), позаду творчі випробування: тести, практикуми, майстер - класи, зустрічі із учнями тернопільських шкіл №4 і №5, проведені уроки за творчістю Оскара Уайльда, хвилювання, успіхи, поразки, відкриття, нагороди, шанування вчительської праці і подальша потреба ділитись із колегами власними педагогічними здобутками… І все - таки у всіх перепетіях життя домінує істинне переконання Івана Франка: «Вчителем школа стоїть!».  Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2020»
у номінації  зарубіжна література

26 грудня 2019 року відбувся відбірковий етап всеукраїнського конкурсу  «Учитель року - 2020» у номінації  зарубіжна література. Учасники: 13 креативних творчих вчителів Тернопільщини.
Тренінг «Використання стратегії критичного мислення 
на уроках зарубіжної літератури»
Мета. Систематизувати інформативний матеріал щодо необхідних навичок критичного мислення; якостей щодо критичного мислення; основних характеристик людини, яка мислить критично; порівняння ознак побутового і критичного мислення, його переваги і потреби в соціумі.
Завдання. Засвоїти і використовувати у власній творчій лабораторії педагогів навички критичного мислення: фокусування,  збору інформації, запам’ятовування, аналізу, генерування, інтегрування, оцінювання.
Очікувані результати. Отримати інструменти – конкретні методи й прийоми критичного мислення, формувати навички аналітичного сприйняття інформації та обґрунтування прийняття рішень.

Обласний семінар - практикум
Тема. Методичне забезпечення формування цілісного світогляду учнів на уроках словесності шляхом міжпредметної інтеграції з досвіду роботи методичних установ, педагогічних закладів освіти Козівського району


Мета. Сформувати комплексне і системне бачення  методичного забезпечення цілісного світогляду учнів на уроках словесності шляхом міжпредметної інтеграції через  можливість надати кожному вчителю - філологу  створювати професійний стиль відповідно до своїх поглядів, принципів та орієнтацій; постійно здійснювати пошук оптимальних освітніх форм навчання, здійснювати педагогічний експеримент, продукувати і узагальнювати самобутній досвід в умовах нової української школи.
Інформаційні матеріали заходу знаходяться у рубриці "Методист радить"


Обласний семінар - практикум
 «Інтеграційні процеси у викладанні зарубіжної літератури»

27 березня 2019 року відбувся обласний семінар, метою якого було сформувати комплексне і системне бачення  інтеграційних процесів у викладанні зарубіжної літератури в опорні й школі та активізувати вчителів щодо проведення інтегрованих уроків у шкільному курсі  зарубіжної літератури.  

Інформаційні матеріали заходу знаходяться у рубриці "Методист радить"

Творча зустріч із авторами підручника
 для 11 класу «Зарубіжна література» 
Ніколенко О.М.,  Туряницею В.Г., Ковальовою Л.Л.

(інформаційні матеріали творчої зустрічі знаходяться у рубриці "Методист радить").


                             
  Тренінг «Розвиток професійної компетентності учителя зарубіжної                         літератури в контексті реформування загальної середньої школи»
                                               
 15 -16 січня 2019 року було проведено тренінг для вчителів зарубіжної літератури Тернопільщини. 
Мета. Переконати вчителів зарубіжної літератури – учасників тренінгу у потребі підвищувати свій професійний рівень, активізувати творчий потенціал кожного педагога; формувати професійні компетентності кожного вчителя для здійснення постійного професійного розвитку, самовдосконалення в умовах реформування загальної середньої школи, сприяти формуванню комунікативних умінь та навичок методичної діяльності. 
Завдання. Створити і підкріпити імідж успішного спеціаліста; розвивати вміння короткої самопрезентації; сприяти формуванню позитивної самооцінки і усвідомлення унікальної особистості кожної людини; забезпечити учасників тренінгу знаннями нових освітніх технологій; допомогти в організації професійного самовдосконалення та самоосвіти; сформувати вміння командної взаємодії
План проведення тренінгу

14 грудня 2018 року у ТОКІППО відбувся майстер-клас «Перезавантаження» уроку літератури: методика «DAILY5» («Щоденні 5») для формування ключових компетентностей в учнів середньої школи.                                      
Мета літературної освіти: засобами предмета допомогти учневі в його самопізнанні, життєвому самовизначенні, самоздійсненні, формуванні предметної (літературної) і ключових компетентностей, здатності до читацького й осбистісного саморозвитку.

23 жовтня у ТОКІППО було проведено семінар- практикум «Використання ігрових технологій для розвитку творчих здібностей учнівської молоді на уроках зарубіжної літератури» для вчителів зарубіжної літератури опорних шкіл області. На семінарі-практикумі узагальнено відомості відомості про форми методичної роботи з учителями -словесниками щодо особливостей використання у навчально-виховному процесі літературних ігор, ігрових задач, вправ і завдань із літератури, спонукати педагогів області створити таке методичне середовище, яке стимулювало б до пошуку форм і методів роботи для реалізації вимог чинних програм із зарубіжної  літератури.

УВАГА: КОНКУРС!
Журнал «Зарубіжна література в школахУкраїни» пропонує для вчителів – словесників конкурс «Запрошую на відкритий урок!»
Мета конкурсу: узагальнення і поширення педагогічного досвіду; обмін методичними знахідками.
На конкурс потрібно надіслати власну розробку відкритого уроку. Розробку можна доповнити презентацією, світлинами, творчими ідеями, порадами колегам.
Для участі у конкурсі треба надіслати заявку та відскановану квитанцію про передплату на журнал «Зарубіжна література в школах України» на 2018 рік (від 3 місяців).
У заявці необхідно вказати своє прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи (повна назва школи) та стаж, домашню адресу, поштовий індекс, контактний телефон. Додайте, будь ласка, також свою світлину.
Всі учасники конкурсу отримають сертифікати, переможці – дипломи та подарунки.
Надсилайте матеріали на електронну адресу редакції: antrosvit@ukr.net
Конкурсні роботи приймаються до 30 квітня 2018 року.
Журнал «Всесвітня література в школах України» оголошує конкурс «Літературний БезВіз», мета якого – показати безмежність впливу літератури на людину, її інтелект, творчі здібності, залучити до читання та творчості якомога ширше коло не тільки учителів, учнів та їхніх батьків, а й усіх, кого спроможне вразити й зачарувати художнє слово.
Конкурс проводитиметься у трьох номінаціях:
«Урок – співтворчість» - на кращу методичну розробку заняття із залученням учнів, викладачівтінших предметів, представників різних спеціальностей.
«Із книжкою після уроку» - на кращий сценарій позакласного заходу, побудованого на взаємозв’язках літератури з іншими видами мистецтва.
«Натхненні художнім словом» - на кращу творчу роботу (есе, поезію, казку. Фотоетюд. Малюнок за мотивами літературних творів).
Термін проведення: лютий 2018 – травень 2019 р.
На конкурс надсилаються матеріали з фотографією та анкетою учасника:
Прізвище, ім'я, по батькові
Місце роботи, рід занять
Яке місце посідає література у Вашому житті?
Творчість якого письменника надихнула на створення конкурсної роботи?
Яку функцію літератури – пізнавальну, естетичну, виховну – Ви вважаєте головною у сучасному суспільстві?
Майбутні переможці отримають дипломи, а всі автори опублікованих матеріалів – сертифікати учасників конкурсу.
Підсумки ІІ Міжнародної гри 
зі світової літератури "Sunflower" на Тернопіллі

18 грудня 2017 року  проведено нараду координаторів ІІ Міжнародної гри зі світової літератури "Sunflower" на Тернопіллі, де узагальнен шляхи проведення у навчальних закладах Тернопільщини ІІ Міжнародної гри зі світової літератури "Sunflower" як впровадження нових форм роботи з обдарованою учнівською молодю та розвитку творчих здібностей учнів.

Практикум для вчителів зарубіжної літератури опорних шкіл
 «Воркшоп як динамічне навчання на уроках зарубіжної літератури»

26 жовтня у ТОКІППО було проведено практикум для вчителів зарубіжної літератури опорних шкіл «Воркшоп як динамічне навчання на уроках зарубіжної літератури», де узагальнено відомості про форми методичної роботи зі словесниками щодо особливостей використання у навчально-виховному процесі елементів динамічного навчання, що спонукатиме педагогів області  створити таке методичне середовище, яке  стимулювало б до пошуку форм і методів роботи для реалізації вимог чинних програм із  зарубіжної  літератури.
У творчій лабораторії вчителя - словесника працювали над проблемами воркшопу як динамічного навчання на уроках зарубіжної літератури.(Боруцька Л.С., методист ТОКІППО), а також проведено практикум. «Безсмертне художнє слово Генріха Гейне – невід’ємна частина духовної зброї прогресивного людства».(Боруцька Л.С., методист ТОКІППО, Пакуляк І.І., методист ТОКІППО).


Творча зустріч учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Філологічний олімп"


19 - 20 жовтня 2017 року у рамках творчої зустрічі  учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Філологічний олімп" було проведено науково-практичний семінар "Особистісно зоорієнтований урок літератури: теорія і практика".
          Матеріали заходу розміщено на сторінці  "Методист радить".


Методистів та учителів зарубіжної літератури щиро вітаю із професійним святом Днем працівника освіти!


Бажаю Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнанння
Крокують поруч з Вами в майбутття.
Любові Вам і злагоди в родині
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води.

Всесвіт Ірини Деркач
Спомин про вчителя зарубіжної літератури
            
У липневе буяння квіту і зелені пішла у засвіти вчитель зарубіжної літературури Тернопільської спеціалізованої школи І - ІІІ ст №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

    Життєвий всесвіт Ірини Вадимівни Деркач складався із таланту спілкування, що дозволяв відкрити найкращі сторони душі людини, педагога, наставника дітей і вселяв оптимізм і тепло сонця у душу кожного, хто спілкувався із нею. Святе почуття природності виділяло цю милу пані з - поміж інших. У чому секрет цієї досконалості?  Напевно у тому, що Ірина Вадимівна по – справжньому любила життя, уміла радіти сонцю і успіху колеги.
     Педагогічний талант безпосередньо був пов’язаний із талантом людини.  І не випадково такі типи уроків як заочна екскурсія – знайомство із мистецькими геніями, що перебували у Тернополі, словесне малювання образу, технологічність у викладанні зарубіжної літератури найкраще були представлені у творчій лабораторії вчителя – словесника Тернопільської спеціалізованої школи І – ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.
     Пані Ірина навчалася у Чернівецькому державному університеті, працювала у школі, творила , мріяла, мужньо боролася із недугою. Педагогічна ідея органічності, природності процесу навчання, коли учневі пропонується лекційний матеріал, що необхідний для його професійного розвитку, і лекція дає простір для тих форм діяльності, які необхідні для учителя – словесника.
        Ірині Вадимівні було притаманне почуття окриленості, саме тому як педагог відкидала трафарети, прагнула сповідувати гуманізм і благородство у своїй педагогічній діяльності.
      Ми всі вдячні їй за ту високість почуттів і дій, яка була подарована Ірині Вадимівні життєвою долею.
       Сумуємо і низько кланяємось Ірині Вадимівні за подвижницьку працю, за добро і оптимізм, котрі вона дарувала усім, хто її знав.
  12 вересня відбулася обласна науково - практична конференція "Актуальні технології навчання зарубіжної літератури в опорній школі".
  Конференція передбачала сформувати комплексне і системне бачення проблем актуальних технологій навчання зарубіжної літератури в опорній школі та активізувати вчителів - словесників щодо застосування педагогічних технологій на уроках зарубіжної літератури.

21 серпня відбулася науково-методична конференція. На секційному засіданні конференції, поряд з іншими, розглядались актуальні проблеми шкільного курсу зарубіжної літератури в умовахи глобалізації інформаційного простору.


                                                   


7 червня відбулись Перші Геретівські читання у Тернопільському ОКІППО.
Традиція і індивідуальний талант вченого історика Ігоря Герети (запропонована тема для читань).

  
 23 травня 2017 року відбувся фестиваль педагогічних ідей "Інтелектуальні ігри «Соняшник» і «Sunflower» – одна із форм позакласної роботи з української мови і літератури, зарубіжної літератури".


25 квітня 2017 року відбувся обласний науково – практичний семінар «Гуманна педагогіка на уроках зарубіжної літератури: з досвіду роботи Борщівського районного методичного кабінету».
Коли педагоги Борщівського району зацікавились гуманною технологією Ш.О. Амонашвілі, першими їхніми кроками було пргнення досягти того, щоб педагогічний процес захоплював школяра повністю, з усіма життєвими прагненнями й потребами. Учителі - словесники прагнули,аби навчання стало для учнів сенсом життя, реалізуючи внутрішню готовність до розвитку, самостійності й морального становлення особистості. Вчителі- словесники Борщівського району, навчились розуміти дітей за гуманною технологією майстра, бо дитина маленька, але турбот у неї багато. Розуміти дітей означає стати на їхню позицію, шанувати їхні почуття, ставитися до їх турбот, як до серйозних і зважати на них. Ш.О. Амонашвілі вказує на те, що не треба підкоряти їх своїй владі, а, спираючись на їх сьогоднішнє життя, плекати паростки їхнього завтрашнього життя. Він пише: «Розуміти дітей – означає оволодіти щонайвищою майстерністю виховання маленької людини».
Система методичної роботи Борщівського методичного кабінету (методист Кісіль О.Л.) спрямована на те, щоб кожний педагог у своїй діяльності навчився бути оптимістом. Через систему методичних заходів (тренінги, творчі звіти, майстер – класи квести тощо) навчають вірити вчителя-словесника в «свою педагогіку, в силу виховання, у свою здатність перетворювати». Мова йде про діяльний оптимізм, коли педагог глибоко проникає в індивідуальність, внутрішній світ дитини, і в залежності від цього шукає методичні шляхи його перетворення – виховання, навчання і розвитку. Методист РМК Кисіль О.Л.прагне , аби вчителі - словесники уособлювали людину майбутнього, людину нового складу, саме тому проводить творчі зустрічі педагогів, психологічні семінари, методичні посиденьки.

До Вашої уваги стисло про провідника гуманної педагогіки у Борщівському районі учителя – методиста Борщівської ЗОШ І 0 ІІІ ст. №2 Чоловську О.С.:поняття Учитель і учень містять у творчій лабораторії вчителя найвищий духовний зміст, що має те ж саме джерело, що й головні для нас поняття: Школа, Виховання, Освіта, Просвіта, Урок, Життя. Учитель і учень є головними узагальнюючими поняттями; всі інші групуються навколо них і служать їм.

Суть сенсу понять Учитель і учень укладена в творчому доробку Ольги Сельвестрівни в їх єдиному ядрі — УЧ, яке, зі свого боку, несе в собі два початки: У і Ч. Перший початок У, як і в слові Урок, означає: Ура, Світло, Логос, Слово (яке було на початку), Життя, Любов, Бог. Другий початок Ч слід розуміти, як Чоло, тобто Дух, який приходить Століттями.

Чоловська О.С. у своїй педагогічній діяльності у першу чергу сприяє розвиткові творчої самостійної думки школярів, навчає робити власні висновки, дослідження та узагальнення. Вона в кожній дитині цінує особистісні якості природного характеру, дослухається до чуттєвих умінь дітей, навчає аналізувати дії героів творів, що вивчаються, адже саме власна думка учнів для неї (педагога) є неоціненним скарбом власної позиції індивіда щодо виконання і результативності розумової праці.


Педагогічний почерк педагога Чоловської О.С.- це спрямованість на розвиток гуманних почуттів школярів, індивідуальний підхід до навчальних потреб дітей. Учитель – методист Чоловська О.С. має вже своїх послідовників у гуманній педагогіці: Бей Л.М, Гнатів Л.М. (педагоги Борщівської ЗОШ І – ІІІ ст. №2), Ходюк О. С. (Шумська ЗОШ І – ІІІ ст. №2 ).Вчителі – словесники – послідовники гуманної педагогіки Шалви Амонашвілі намагаються прямувати педагогічною стежиною, яка веде до однієї мети. Мета ця - Людина як майбутнє нашої держави, її розвиток, вдосконалення, одухотвореність, яке вона в змозі забезпечити крізь систему знань із зарубіжної літератури.


Учасниця ІV етапу Всеукраїнської  учнівської олімпіади із російської мови і літератури Мероник Тетяна, учениця Чортківської гімназії імені М. Шашкевича із своїм учителем Михайляк Галиною Григорівною (березень 2017 року).(автори Ісаєва О.О.,Клименко Ж.В.,Мельник Н.О., Бицько О.К.)


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Факультет іноземної філології
Кафедра методики викладання світової літератури
Науково-методичний журнал «Всесвітня література в школах України»
Український освітянський видавничий центр «Оріон»
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми літературної освіти в середній та вищій школі», яка проводитиметься 6-7 квітня 2017 року на базі факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

8 лютого 2017 року відбулася скайп-зустріч учасників Всеукраїнського науково-методичного проекту "Філологічний олімп" на Тернопіллі. Учасники зустрічі поділилися вдасними планами і напрацюваннями шодо використання кластера на уроках зарубіжної літератури в школі.

16 листопада 2016 року у Тернопільському ОКІППО було проведено День журналу  на Тернопіллі. Видавець "Зарубіжна література в школах України"ь журналу Дмитро Олександрович Лебєдь побував у Тернополі на зустрічі із методистами РМК, що відповідають за викладання зарубіжної літератури і творчими вчителями області.Детальніше...

Підсумки конкурсу "Яскраве світло класики та сучасної літератури", що був оголошений журналом "Зарубіжна література в школах України"у 2016 році.

У номінації "Урок зарубіжної літератури" 2 місце посіла Ірина Петричко, учитель зарубіжної літератури Максимівської ЗОШ І - ІІ ступенів Збаразького району Тернопільської обл. (урок "Сила Різдва" за повістю М.Гоголя "Ніч перед Різдвом").

У номінації "Позакласний захід із зарубіжної літератури" 3 місце посіла Леся Простяк, учитель зарубіжної літератури Козівської гімназії імені В. Герети Тернопільської області (літературна презентація "Різдвяна класика").
Вітаємо! Зичимо нових відкриттів і перемог на учительськвй ниві!


Боруцька 43-57- 82

Немає коментарів:

Дописати коментар