пʼятниця, 25 березня 2022 р.

Формувальне оцінювання

 

Оцінювання на період дистанційного навчання має бути скоріше формувальним. (Формувальне оцінювання - це інтерактивне оцінювання прогресу учнів, що дає змогу вчителю відповідно адаптувати освітній процес, спираючись на дані відстеження особистого розвитку дітей та хід набуття ними навчального досвіду й компетентностей).

    Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання можна подати як таку послідовність дій:

1. Формування об'єктивних і розумних для учнів навчальних цілей.

2. Створення необхідного зворотного зв'язку.

3. Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання.

4. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання.

5. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія).

6. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

    При цьому оцінки мають бути об'єктивними й правила академічної доброчесності дотримані.