вівторок, 27 серпня 2019 р.

Сучасні підходи до літературної освіти в умовах розбудови Нової української школи

Зарубіжна література
Людина, яка вміє відповідально мислити,
почитає відповідально діяти
У 2019/2020 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 – 9 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804;
З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року у рекомендаціях Міністерства освіти України подано рекомендовану кількість видів контролю у процесі вивчення зарубіжної літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Зустріч у педагогічній майстерні європейських технологій
19 серпня  2019 року проведено зустріч у педагогічній майстерні європейських технологій освіти "Освітній простір сучасного учителя - словесника в умовах Нової української школи.

четвер, 22 серпня 2019 р.

Вивчення зарубіжної літератури в 11 класі

Педагогічна ідея – це крила,
на яких підноситься
колективна творчість
В. Сухомлинський

У 2019/2020 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 10-11 класах здійснюватиметься за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.