Цікаво прочитати

Технологія розвитку критичного мислення


Освіта XXI століття – це розвиток та виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем.

Технологія розвитку критичного мислення допомагає у формуванні покоління, здатного навчатися впродовж усього життя, створювати та розвивати цінності громадянського суспільства.

Василь Сухомлинський говорив: «Коли дитина на власному досвіді переконується, що кожне явище має свою причину, її мислення набуває дуже цінної риси: вона намагається знайти, пояснити причину кожного явища». З огляду на слова педагога, зрозуміло, що основним результатом навчання має бути вміння учнів думати критично.

Використання технологій критичного мислення вносить істотні зміни в діяльність вчителя та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, вимагає певної організації роботи під час навчального процесу.

Ми розуміємо, що сучасному суспільству потрібна інформована особистість, яка здатна вимогливо оцінювати свої думки, виявляти самокритичне ставлення до своїх дій.

Основне завдання: навчити своїх школярів творчо і критично мислити, полюбити сам процес зародження нової думки. Подальша робота за теорією

критичного мислення буде спрямована на вдосконалення тих методів і прийомів, що викликали труднощі в реалізації.

Арсенал методичних стратегій дуже цікавий, тому є поле для активної педагогічної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гетьман О.Г. Кожному учню прищепити вміння естетично сприймати художній

текст / Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - №11. - С. 9.

2. Гузь О.О. Діалог має стати основним методом навчання на уроках літератури /

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - №12. - С. 10.

3. Ісаєва О.О. Інноваційні технології у викладанні зарубіжної літератури в школі /

Всесвітня література в середніх навчальних закладах т и. - 2005. - №9. - С. 3.

4. Линдсей Г., Халл К., Томпсон Р. Творческое и критическое мышление. -

[Электронный ресурс]

5. Пєхота О.М. Освітні технології: навч.-метод.посіб / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко,

О.М. Любарська та ін. / За заг. ред. О.М. Пєхота. - К.: А.С.К., С. 11.

6. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. - К.: Генеза, [Електронний

ресурс]

7. Терно С.О. Критичне мислення – сучасний вимір літературознавчої освіти /

С.О.Терно. Запоріжжя: Просвіта, 2009. - с.5-7.

8. Хроменко І. Використання технології розвитку критичного мислення на уроках

світової літератури / Зарубіжна література в навчальних V ж.-2011.-№6.-С.


10 книг про емоційний інтелект: 

виховуємо любов і повагу до себе та оточуючих

       Нам пощастило жити в епоху не лише цікавих, а й важливих змін. Ми маємо змогу спостерігати, як нові цінності починають відігравати вирішальну роль в тому, хто ми є, чого прагнемо, та що для цього готові зробити. Місце кар’єри займає покликання, змагання – співпраця, а замість IQ розвиваємо EQ. Адже тепер, як ніколи раніше, стає важливим прислухатися до себе та інших, чути й відчувати. Сповна проявляти свою сутність, та приймати інших, якими вони є. Емоційний інтелект – це вміння бути усвідомленими, емпатичними, правильно ставитися до проблем, підтримувати стосунки з навколишніми, і в результаті – жити повним і насиченим життям.Богосвятська А.І. Як зробити смачний, ароматний, кольоровий урок літератури.- Львів. : Норма, 2015.- 136 с.
( Анна – Марія Іванівна Богосвятська, кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівськог обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти, член – кореспондент Ноосферної академії науки і освіти.
Більше 150 публікацій у науково – методичних збірках, журналах. Автор методичних посібників «Сучасний урок: гармонія, натхнення, фантазія (біоадекватні уроки літератури)» (2013), «Біоадекватні уроки етики та позакласні заходи» (2013). Дипломант ІІ ступеня Міжнародного конкурсу «Vivat, учитель!» (2013). Ведуча щомісячної рубрики «Фахові проблеми» Всеукраїнського науково – методичного часопису «Зарубіжна література в школах України».
         Як провести урок – диво, урок – подарунок, урок пошуку істини, урок  урок вселенської душі? Наші органи чуття – двері в безмежний океан пізнання і і взаємодії із навколишнім світом.

         Посібник А.І. Богосвятської допоможе вчителеві – словеснику створити свій неперевершений урок.

Немає коментарів:

Дописати коментар