середа, 15 червня 2022 р.

Представлення творчого автопортрета вчителя – словесника

 

Заговори, щоб світ тебе побачив,

Заговори, щоб світ тебе почув,

Щоб людям стало легше жити,

Від того, що ти жив і був

Учителем!

Анатолій Вихрущ

 

            Творчий автопортрет на практичному занятті учитель-словесник складає за таблицею «Основні якості творчого вчителя (на основі аналізу наукової літератури», або укладає есе про себе, про власні творчі здобутки

 

Якості творчого вчителя

Тлумачення поняття «Якості творчого вчителя»

Особистісні

Креативність

Вид або тип мислення, що характеризується створенням  суб’єтивно нового продукту й новоутвореннями у власне пізнавальній діяльності на шляху його створення

 

Уява

Перетворення існуючого досвіду на основі минулого та створення відповідно до цього нових образів, які є одночасно творчою діяльністю і праобразами для неї

 

Інтуїція

Здатність людини приймати ефективні рішення в умовах, коли мінімально необхідна інформація щодо завдання, що вирішується відсутня або зовнішні обставини унеможливлюють послідовний раціональний аналіз усіх «за» і «проти»

 

Творча активність

Інтегративна характеристика, в якій відображені нові глибокі утворення у структурі особистості (творчі потреби, мотиви, вимоги) та знаходять своє вираження якісні зміни в діяльності, що стає більш цілеспрямованою і продуктивною

 

Винахідливість

Здатність людини швидко і продумано знаходити вихід із нестандартних ситуацій.

Професійні

Професійна мобільність

Інтегративна якість особистості, що дозволяє їй бути соціально активною, конкурентноздатною, професійно компетентною, здатною до саморозвитку й модернізації власної діяльності

 

Педагогічна майстерність

Комплекс якостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності.

 

Готовність до інноваційної діяльності

Особливий особистісний стан, що передбачає наявність у педагога мотиваційно - ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефетивними способами й засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар