понеділок, 13 червня 2022 р.

Сучасний урок. Методичні рекомендації

 

Методичні рекомендації майстер-класу для

вчителів зарубіжної літератури

«Сучасний урок зарубіжної літератури у закладі загальної середньої освіти» 

 Учителям зарубіжної літератури 

У власній творчій лабораторії учителя-словесника враховувати вісім ознак сучасного уроку зарубіжної літератури. 

Ознака перша. Розвиток критичного мислення учнів

          Зарубіжна  література - це один із небагатьох предметів у шкільному розкладі, який дає унікальні можливості для розвитку критичного мислення школярів. Для цього вчителю - словеснику важливо відмовитися  від практики нав’язування дітям чужих або власних думок щодо того чи іншого твору, трактування художнього образу тощо.

Ознака друга. Розвиток навичок мислення високого рівня

          Друга ознака пов’язана з першою. Мова знову йде про розвиток мислення . Систематика освітніх цілей, відома освітянам як «піраміда Блума», прийшла до нас не так давно з американської системи освіти.

          Найкраще демонструє «піраміду Блума» в дії проектна технологія. Саме  працюючи  над проектом, учень має проаналізувати певний матеріал, оцінити (тобто відібрати те, що йому потрібно) і синтезувати новий продукт.

Ознака третя. Особистісно зорієнтоване навчання.

          Враховуючи специфіку предмета «зарубіжна  література», сучасний учитель – словесник обов’язково має використовувати у своїй практиці особистісно зорієнтовані педагогічні технології.

          Важливою ознакою сучасного уроку зарубіжної літератури є врахування особистісних інтересів, досвіду, побажань, думок, переконань, внутрішнього стану учнів.

          Ще один важливий аспект особистісно зорієнтованого навчання – це проведення занять з урахуванням індивідуально - психічних особливостей учнів. На сучасному уроці вчитель обов’язково врахує те, що кожен учень має свій індивідуальний стиль навчання (візуальний, слуховий, кінестетичний).

          Учительські методики на сучасному уроці мають бути пристосовані також і до школярів з ліво - або правопівкульним інтелектом, а також до дітей з різним типом нервової системи.

          Отже, врахування індивідуальних психічних особливостей школярів під час організації та проведення уроку літератури - важливий показник сучасності й майстерності вчителя.

Ознака четверта. Проблемне навчання

          «Жити - значить мати проблеми, вирішувати їх - означає рости інтелектуально», - справедливо вважав Конфуцій. Унікальність уроку зарубіжної літератури саме в тому, що він дає змогу молодій людині вчитися вирішувати життєві проблеми, змодельовані в художніх творах.

          Проблемність - це одна із найважливіших ознак сучасного уроку зарубіжної літератури. Тому у педагогічній скарбничці вчителя – словесника має обов’язково бути технологія проблемного навчання.

Ознака п’ята, Ігрові технології.

          Поняття «ігрові педагогічні технології» охоплює досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних дидактичних ігор. На відміну від ігор взагалі дидактична гра має істотну ознаку - чітко окреслену мету навчання й відповідні їй педагогічні результати. Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, що виступають як засіб спонукання, стимулювання до навчальної діяльності.

          Ознакою сучасного уроку зарубіжної літератури є активне використання вчителем ігрових моделей навчання на нетрадиційних уроках. Так ознайомити дітей із життєвим та творчим шляхом письменника допомагають такі нетрадиційні уроки: урок – портрет, урок - літературна вітальня, урок - мистецький салон, урок - ескурсія, урок - вистава та інші. В основі цих уроків - рольова гра. Учні виконують ролі «біографів», «літературознавців», «експертів», «дослідників», «художників», «генераторів ідей», «декламаторів», «читців», «екскурсоводів» тощо.

          На етапі роботи з текстом твору вчитель може запросити учнів на традиційний урок з ігровим моделюванням твору, що вивчається.

          На етапі узагальнення знань учням можна запропонувати пограти у командні та індивідуальні  ігри - змагання за зразком відомих телевізійних ігор: «Що?Де? Коли?», «Розумники і розумниці», «Літературний брейн - ринг», «Щасливий випадок» тощо.

          Отже, використання ігрових технологій - важливий аспект сучасного уроку літератури, оскільки гра - надзвичайно ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.

Ознака шоста. Інтерактивне навчання.

          Уроки, на яких учитель є єдиним джерелом знань, сьогодні характеризуються як традиційні. Ознакою сучасності уроку є активне використання методів інтерактивного навчання, суть якого полягає в тому , що навчальний процес відбувається за умови  постійної, активної, позитивної взаємодії  всіх учнів .

          Найчастіше вчитель - словесник використовує технології групового (кооперативного) навчання: робота в малих групах, робота в парах , ротаційні трійки, два - чотири - всі разом», «карусель», «акваріум».

          Поширеним явищем на сучасному уроці літератури є використання фронтальних технологій інтерактивного навчання, які передбачають одночасну спільну роботу всього класу. Це обговорення проблеми у загальному колі , «мікрофон», «незакінчене речення», «мозковий штурм», «навчаючи – вчуся», «дерево рішень» та ін.

          Отже, учитель – словесник, який має досвід використання інтерактивних технологій , як правило, проводить сучасні цікаві уроки літератури, які завжди знаходять відгук у школярів.

Ознака сьома. Інформаційні технології та мультимедійні засоби навчання.

          Сьогодні використання на уроці комп’ютера, телевізора, відео стало звичною справою. Багато програмних педагогічних засобів дозволяють «осучаснити» урок літератури. Проте відеофрагменти художніх та навчальних фільмів, літературних передач, які використовує вчитель на уроці, не повинні носити лише ілюстративний характер.

          Інша інноваційна технологія «Intel@ Навчання для майбутнього” передбачає створення учнями комп’ютерних продуктів: публікації, презентації, web – сторінок, блога. Для цього учні мають, як мінімум, володіти комп’ютерними програмами «Publisher» та «Power Point”.

Ознака восьма. Аналіз та інтерпретація художнього твору.

          Можна організувати і провести урок літератури, який за зовншніми ознаками ніби відповідає вимогам сучасного уроку. Але якщо такий урок не націлений на серйозну роботу з текстом твору, то сприймається він як сучасне шоу – не більше. Використання всіх сучасних технологій на уроці літератури доцільне лише за умови, якщо вони дозволять глибше осягнути художній твір.         

          Найперше завдання вчителя словесника - організувати грамотний ідейно - художній аналіз твору, який допоможе інтерпретувати (пояснити) цей твір.

          Отже, уроки зарубіжної літератури є інструментами, за допомогою яких досягається вагоміша мета - вивчення того чи іншого курсу, засвоєння знань з певного предмета. Тому уроки, що є надзвичайно складною дидактико - психологічно - виховною системою, водночас самі є елементами глобальної системи під назвою «Навчально - виховний процес». І у рамках цієї системи уроки є певними етапами, просуваючись якими й досягається кінцева мета.

          Особливістю  уроків зарубіжної літератури з цього погляду є те, що їх традиційно поділяють на:

-         вступні заняття:

-         аналізу твору;

-         підсумкові заняття.

          Безперечно, урок зарубіжної літератури - 45 хвилин творчої співпраці вчителя і учнів; занурення у таїну Всесвіту; відкриття істин Життя.

Складові ефективності і успішності уроку зарубіжної літератури: глибокі теоретичні знання із світової літератури, педагогіки, дидактики, психології; ретельне планування та підготовка уроку; творчий підхід учителя.

 

Боруцька Л.С.

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар